Contact:

de Frissel

De Wylgen 1,

Feanwalden

(0511) 474700

Viering van Jezus’ geboorte

door kinderen en personeel op het lesplein van de Tarissing.

 


 

Alle kinderen en het personeel van de Tarissing wensen iedereen een gezegende kerst en veel heil en zegen voor 2018 toe !

Folle lok en seine!

Agenda

22 dec.: vanaf 12:00u begint de kerstvakantie
23 dec. t/m 7 jan. Kerstvakantie
8 jan.: Eerste schooldag 2018
11 jan.:

Hoofdluiscontrole

week 15 jan.:

toetsweek CITO
week 22 jan.: toetsweek CITO
17 jan.: Schooldamkampioenschap Friesland in Ureterp
18 jan.:

MHW

 

Op onze school:

geven wij leerlingen de kans zichzelf, binnen een veilige schoolomgeving, op hun eigen wijze, te ontwikkelen.

Welkom op de website van CBS De Tarissing.

U kunt hier veel informatie vinden. Heeft u nog vragen,

dan bent u natuurlijk van harte welkom !
 

Directeur : Riekel Zijlstra


Een deel uit onze visie op onderwijs:

...’In ons leren zijn wij professionals die de kinderen uitdagen
en verantwoordelijkheid geven, om tot een optimale ontwikkeling te komen.
Hierbij maken we gebruik van ieders talenten. In ons pedagogisch klimaat
vinden we een veilig gevoel belangrijk om te kunnen groeien. Daarom hanteren
we duidelijke regels en afspraken. Je mag jezelf zijn en trots zijn op wie je bent;
je mag genieten van successen en leren van fouten...’

 

Aantal bezoekers: 42367